ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ


left
Η Βιόσφαιρα

Η Βιόσφαιρα είναι μια μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1999. Στόχος της ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ είναι να συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέσω της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης. Για την επίτευξη των στόχων εκπονεί μελέτες βάσης, ανάπτυσσει σχέδια δράσης και συμβάλει στη διάδοση γνώσης.

Η επιστημονική ομάδα της Βιόσφαιρας περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες στην οικολογία, τη διαχείριση άγριας φύσης και τα ζητήματα βιοποικιλότητας με εμπειρία στις δραστηριότητες ελέγχου και τις μετρήσεις ειδών και βιοποικιλότητας.

Στα προγράμματά της χρησιμοποιεί επίσης εξωτερικούς συνεργάτες από διάφορες ειδικότητες και νεώτερους επιστήμονες.

Συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και πραγματοποιεί με ίδιους πόρους μελέτες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.