ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ


left
Ενδεικτικός κατάλογος μελέτων που έχουν υλοποιηθεί

Μελέτες Βιοποικιλότητες
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των πτηνών της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών στην περιοχή του Ε.Δ. Σαμαριάς
 • Βιοποικιλότητα Ταυγέτου
 • Απειλούμενα είδη σε Ελλάδα και Τουρκία  στην περιοχή Ναυπάκτου, Καρπενησίου και Beydaglari, Antalya (Τουρκία)

Μελέτες για είδη
 • Canis lupus στην Πάρνηθα
 • Canis aureus στην Πελοπόννησο και το Δέλτα του Νέστου
 • Macrovipera schweizeri στη νήσο Μήλο

Ειδικές Ορνιθολογικές μελέτες
 • Δερβένι και Ξηροβούνι (Έβρος)
 • Σταυρωτή και Βίγλα Κατταβιάς (Ρόδος)
 • Χυλός  (Έβρος)
 • Κλειδώματα-Κούσκουρας-Μαύρη Στάνη-Κούλα-Άνω Δασύλλιον-Μαύρο Ρέμα-Γερακοβούνι (Μενοίκιο Όρος)
 • Ευμορφία, Βρούσκα-Βρόχωνας, (Κεφαλλονιά)
 • Αγνάντια-Ίσωμα-Θαμνότοπος (Φλώρινα)
 • Δίδυμος λόφος και Άρης-Καλλιθέα (Έβρος)
 • Ανάβρα (Όθρυς)
 • Σκιαδοβούνι- Λάμπεια (Ηλεία- Αχαία)
 • 15 περιοχές στην Κρήτη καθώς και σε περιοχές του Παναχαικού, των Αντιχασίων, των Πρεσπών, της Λέσβου, της Χίου κλπ.

Ενδεικτικός χάρτης περιοχών στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί η Βιόσφαιρα